Hans Lindström : Sveriges store vittigheds- og satiretegner / udvalgt og oversat af Jesper Deleuran. - Kbh. : Politisk revy, 2005. - 142 sider : ill.
Faustnr.: 2 598 690 3

Man er godt underholdt ved mødet med disse satiriske tegninger. Hans Lindström har i mange år forsynet svenske aviser og tidsskrifter med vittigheder og satire. Han har en akademisk grad i litteraturvidenskab, men trangen til at tegne fik overtaget. De emner, der kommer under behandling i dette udvalg, er mangeartede. Der er de traditionelle vittigheder om øde øer, frodige kvinder og svigermødre. Men i lige så høj grad kommentarer til den globale verdens problemer med krige, naturkatastrofer og menneskelige fordomme, som tegneren gerne pirker til. Stregen er kærlig humoristisk, og tegningerne er forsynet med korte tekster ofte i talebobler. Umiddelbart er der ingen særlig svensk vinkel at spore, kun universel genkendelighed. Jesper Deleuran har forsynet samlingen, der er den første af Lindström på dansk, med et forord, der kort beskriver tegnerens virke.
2005/50
Jette Andreasen